Regionsvalg – Region Hovedstaden

Vi er af bekendte – og såmænd også enkelte vi ikke kender – blevet spurgt hvem vi synes de skal støtte ved det kommende valg, fordi de gerne vil støtte os i arbejdet med at forbedre Sundhedsvæsenet generelt og 1813 specifikt. Alle skal naturligvis stemme efter deres personlige overbevisning; gør vi alle det, er det jo det tætteste man kan komme på demokrati. Vi er ydmyge over for og meget beæret over at vores arbejde figurerer så højt på nogles prioriteter.

Man vil i bybilledet kunne se plakater med one-liners så som “styr på 1813” osv.  Vi var fra starten kritiske over for 1813 i og med at det var der, der blev begået undgåelige fejl, der førte til Hans‘ død, men vi var også opmærksomme på ikke at promovere hurtige løsninger eller komme med generelle fordømmende udtalelser, før der var analyser og data til at understøtte det. Det var derfor vi blev så skuffet over Hans’ kerneårsagsanalyse; at de valgte slet ikke at se på om der var fundamentale strukturelle eller organisatoriske problemer.

Der er de sidste 10 måneder sket så meget og igangsat så mange tiltag og forbedringer. Der er bl.a. igangsat en analyse, der skal se på om den rådgivende læge-funktion er bemandet med tilstrækkelige kompetencer og erfaring. Vi ser frem til resultatet af den analyse. Samtidig er rapporten og handlingsplanerne fra den aggregeret analyse over diagnosticering af Meningokok blevet godkendt af regionens koncerndirektion og endelig er analysegruppen, der ser på læringssystemer og kultur lige blevet færdig og afventer nu den endelige rapportskrivning. Mange af disse tiltag og forbedringer kan vi takke DR for – det er ved at belyse fejlene og manglerne i sundhedssystemet det nødvendige folkelige og politiske pres for forandring er blevet skabt.

Vi føler at der i det eksisterende system, både hos politikerne og i hospital- og præhospital ledelsen arbejdes for at forbedre systemet for os alle. Vi har også tro på og forhåbning om at Regionen og PLO genoptager dialogen omkring samarbejde på 1813. Vi støtter alle analyseret og velargumenteret tiltag for forbedring.

Man skal stemme på de politikere man føler repræsenterer ens meninger bedst. Jeg har i min dialog med Sophie Hæstorp Andersen følt jeg bliver lyttet til – når jeg har udtrykt bekymring eller utilfredshed omkring specifikke punkter er der blevet handlet, og Sophie har vist en stor indsigt i en ret kompliceret sag. Så for mit vedkommende, for første gang i mit liv, stemmer jeg Socialdemokratisk! 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *