Meningitis

Vi har dannet en patientforening, Bekæmp Meningitis, og oplysninger om meningitis, herunder symptomer og vaccinationer, er nu samlet på foreningens hjemmeside:
http://www.bekaempmeningitis.dk/

Hans og en måned senere Christopher døde begge af meningococcal Septicaemia (blod forgiftning) forårsaget af meningokok variant W-135.

I et forsøg på at finde en mening i Hans‘ død arbejder jeg på forskellige måder med at reducere antallet af fataliteter og varige men fra meningokok og meningokoksepsis.
Vi har blandt andet deltaget i en Aggregeret Analyse Gruppe nedsat af Region Hovedstaden med det formål at komme med handlingsplaner, der skal formindske tiden fra infektion til den korrekte behandling påbegyndes. Vi har stiftet en forening, Bekæmp Meningitis, hvor vi fremadrettet vil samle  al arbejde omkring Meningitis. Her kan du blandt andet  læse om symptomer, vaccination og den nyeste forskning.

Jeg har også nedskrevet mine egne tanker, der kan læses enten i sin helhed her eller ved at klikke på de enkelte emnepunkter angivet nedenfor:

Jeg skriver om medicinske emner, men jeg har ingen medicinsk baggrund eller uddannelse. Det er en lægmands opsummering og formidling af erfaringer og tanker baseret på egne og andres patientoplevelser.
VIGTIGT: For information, råd og fakta omkring vaccination, diagnose og behandling af sygdomme – herunder selvfølgelig meningitis og meningokok infektioner – søg altid relevant og professionel hjælp, evt. via egen læge.

Hjælp os i kampen mod meningitis ved at give et bidrag!

Egne tanker omkring muligheder og tiltag til reduktion af fatale tilfælde af meningitis og meningokoksepsis
Personligt
Infektion & vaccination
Symptomer
Visitation og udredning, herunder differentiering med influenza
Behandling
Kultur & Læringssystemer
Forskning og projekter

Klik her for at se hvad Statens Serum Institut skriver om Meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om Meningokoksygdommen.

Klik her for at se hvad Styrelsen for Patientsikkerhed skriver om Meningokoksygdommen.
Meningitis

Views and facts on what makes me tick