Dyrebilleder

Jeg har ikke gjort det særlig meget I dyrebilleder, hvis du ikke tæller billeder af mine hunde.

Nogle få fugle, sommerfugle og billeder fra zoo udgør for mit vedkommende stort set hele repertoiret i denne genre.

Views and facts on what makes me tick